Mjanmarská kultúra je veľmi odlišná od tej našej, hoci sa tiež prejavuje napríklad prostredníctvom tancov, hudby, literatúry či výtvarného umenia. Skutočne kurióznym zážitkom sú divadelné predstavenia, ktoré sa v Mjanmarsku dejú v dvoch podobách. Prvou je pouličné divadlo pwe,